Op donderdag 2 april 2020 organiseert de sportraad de jaarlijkse gemeentelijke scholenloop.
Deze zal doorgaan op de atletiekpiste van het Mariagaarde Instituut, ingang via Grootakker te Westmalle.

Om zowel de competitieve als de recreatieve lopers te ondersteunen willen we opnieuw beroep doen op vrijwillige meelopers (voorlopers en achterlopers).

Bedoeling: de deelnemers temperen bij de start en/of tijdens de loop. De lopers moeten namelijk met voldoende reserves de eindmeet bereiken.

Aanwezigheid: We starten met lopen om 09.30 uur en de laatste loopreeksen zijn ten einde omstreeks 13.00 uur (volledige programma: zie hieronder).

Aanmelden: ten laatste om 9.00u (bij het secretariaat, gebouw aan de atletiekpiste) en vervolgens om 9.15u aan de startlijn staan.

Taak:
Voorlopen bij de afgesproken reeksen (planning wordt per mail vooraf nog persoonlijk bezorgd).
Je hoeft dus zeker niet alle reeksen mee te lopen!

Als het startsignaal gaat LANGZAAM het lopen inzetten, de kinderen achter het lint houden want niemand mag voorbij het lint!

Indien competitieve loop op de afgesproken plaats versnellen, het lint in de hoogte steken en de groep laten gaan; zich met het lint terugtrekken.

Indien recreatieve loop voorlopen, meelopen of achterlopen tot aan de meet.
Uiteindelijk naar de startplaats terugkeren.

 

Indien je hier aan mee wil helpen graag aanmelden via nieuws@acdal.be